Lakeuden Matkat Oy / Matkapörssi rekisteriseloste

Lakeuden Matkat Oy käsittelee asiakastietoja henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lue Tietosuojailmotus täältä.

REKISTERINPITÄJÄ

Lakeuden Matkat Oy
Y-tunnus 0668156-4
Tarjusojantie 15a
90440 Kempele

Lakeuden Matkat Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteriselosteet ovat Lakeuden Matkat Oy sähköisen uutiskirjeen tilaajarekisteri, Lakeuden Matkat Oy:n asiakasrekisteri sekä Lakeuden Matkat Oy varaustietokanta. Rekisteriselosteissa esiteltyjä henkilötietoja voidaan käsitellä Lakeuden Matkat Oy:ssä henkilötietolain mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

LAKEUDEN MATKAT OY:N ASIAKASREKISTERI

REKISTERIN NIMI

Lakeuden Matkat Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Lakeuden Matkat Oy:ön.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan myös käsitellä Lakeuden Matkat Oy:n kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkuustiedot

 • etu- ja sukunimi
 • osoitetiedot
 • matkapuhelinnumero
 • lankapuhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymäaika
 • sukupuoli
 • pakettimatkojen ja lisäpalveluiden varaukseen liittyvät tiedot kuten matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut
 • asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
 • suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • uutiskirjeen tilauksen yhteydessä annetut tiedot
 • Easyloman OmaLoma-palveluun liittyvät tiedot

Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 • asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
 • matkojen- ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan ollessa varaaja, seuralainen tai osa ryhmää
 • asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain pykälän 23 osien 2-5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

REKISTERIN SUOJAUS

 • Rekisteri on suojattu tietoturvasuositusten mukaisesti salasaloin.
 • Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriä käyttävät henkilöt eivät luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkistuspyyntö tulee lähettää Lakeuden Matkat Oy:n asiakaspalveluun kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai puhelimitse Lakeuden Matkat Oy:n asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Lakeuden Matkat Oy:n asiakaspalveluun.

YHTEYSTIEDOT

Lakeuden Matkat Oy
Tarjusojantie 15a
90440 Kempele

myynti@matkaporssi.fi